Warsztaty
"Jak to jest, że w nieskończonym oceanie możliwości wciąż odtwarzamy te same rzeczywistości" - dr Joe Dispenza
Terapia
"Eksternalizacja (...) procesy psychiczne, które przesuwają "środek ciężkości" jednostki poza nią samą tak, że przestaje być siłą napędową własnej egzystencji" - K. Horney